Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

เมื่อ 22 ก.ย.60 อำนวนการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ธนกฤต สมานุหัตถ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ พ.ต.ท.มณฑล หงษ์กลาง สวปฯ เป็นประธาน ฯ ร.ต.อ.เฉลียว เจริญสุข รอง สวป.ฯ ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป.ฯ หน.ชมส.สภ.เมืองนครราชสีมา ครูตำรวจแดร์ มอบใบประกาศนียบัตร แก่เด็กนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร แดร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนเทศบาล ๓(ยมราชสามัคคี) โดยมี ผอ.รอง ผอ.คณะครู ร่วมมอบ บรรยากาศชื่นมึ่นเป็นที่สุด1193069119307311930611193076

วันนี้ 13 ก.ย.60 เวลา 09.00 น อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ ร.ต.อ.โมยิน ฯ รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา หน.ชมส.ฯ พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ชมส.ฯ และ ด.ต.มงคล สงวนศักดิ์ ครูตำรวจ D.A.R.E.พร้อม ผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ และจบหลักสูตรการฝึกอบรม โรงเรียนวัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภาคเรีัยนที่ 1/6  739173937404

เมื่อ 26พ.ค.2560  เวลา 08.30   น.  ด.ต.มงคล  สงวนศักดิ์ ครูตำรวจ แดร์ สภ.เมืองนครราชสีมา เข้าสอนตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)ประเทศไทยโรงเรียน วััดสุทธจินดา โดยการอำนวยการของ  พ.ต.อ.ปฏิยุทธ  สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา และ พ.ต.ท.วรการ  ป้องกัน  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา  1150211533

วันนี้ 12 ก.ย.60 เวลา 09.00 น อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ ร.ต.อ.โมยิน ฯ รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา หน.ชมส.ฯ พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ชมส.ฯ และ ด.ต.สัญญรักษ์ ฯ ครูตำรวจ D.A.R.E.ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนโคราชวิทยา ภาคเรีัยนที่ 1/60349534943493

เมื่อ 26พ.ค.2560  เวลา 08.30   น.  ด.ต.มงคล  สงวนศักดิ์ ครูตำรวจ แดร์ สภ.เมืองนครราชสีมา เข้าสอนตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)ประเทศไทยโรงเรียน วััดสุทธจินดา โดยการอำนวยการของ  พ.ต.อ.ปฏิยุทธ  สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา และ พ.ต.ท.วรการ  ป้องกัน  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา  1150211533

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา