Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

เมื่อ  14 มิ.ย.2560  เวลา 08.30   น.  พ.ต.อ.ปฏิยุทธ  สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา   พร้อมข้าราชการตำรวจทุกสายงาน ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ เนื่องจาก ในห้วงนี้มีข้าราชการตำรวจ โยกย้ายปรับตำแหน่ง และมีการเดินทางไปรับตำแน่งใหม่ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ด้วย สำหรับท่านที่อยู่ก็ขอให้ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยเน้นให้ จนท.สายตรวจ  จราจร และ งานสืบสวน ข่วยกัน  ส่วนของงาน ชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ขอให้ออกประชาสัมพันธ์ ประสานผู้นำชุมชน ในการสร้างความเข้าใจดูแลช่วยเหลือประชาชน 133400458130

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา