พิมพ์
หมวด: 1.การบริการทั่วไป
ฮิต: 333

เมื่อ 7 ธ.ค.60  สภ.เมืองนครราชสีมา โดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ร่วมกับ ข้าราชการตำรวจ ทุกสายงานได้ดำเนินการ ตามโครงการ      ยกระดับการบริการประชาชน สภ.เมืองนครราชสีมาได้ปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน ณ เพื่อบริการให้ความสะดวกในการมาใช้บริการของพี่น้องประชาชน ถูกต้อง เกิดความรู้สึก สงบ เรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย พอใจ ยุติธรรมตามนโยบาย ของผู้บังคับบัญชา136016136025136029136034136033