Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

เมื่อ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุมมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ทุกนาย ให้ดำเนินการตามโครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันฯ และได้มอบหมายให้ งาน ชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา หน.ชมส.ฯ พร้อม เจ้าหน้าที่ บรรยายสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ให้กับ คณะกรรมการ หมู่บ้าน เอื่ออาทร 1 (หนองบัวศาลา) และมออุปกรณ์ ฯ  17200181720019

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา