Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการชำรุด จึงขอเชิญชวน ประชาชนท่านใดที่สนใจ ให้ติดต่อขอดูพัสดุได้ที่ สภ.เมืองนครราชสีมา ในวันเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะประมูลลงชื่อไว้กับทางราชการ ในวันที่ 26 ก.พ.62 เวลา 08.30 - 16.30 น และกำหนดขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า ในวันที่ 27 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป 1234

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา