Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

407580

สภ.เมืองนครราชสีมา อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ  สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุม ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเสด็จ

50014432796

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา