Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

  เมื่อ (วันที่ 9 ธันวามค 2558) สภ.เมืองนครราชสีมา โดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา มอบ นโยบาย ข้าราชการในสังกัด ให้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "BIKE FOR DAD  ปั่นเพื่อพ่อ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม …อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2558) พ.ต.อ.ปฏิยุทธ  สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อม ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ร่วมเดินรณรงค์ ต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก…อ่านเพิ่มเติม

ภารกิจรับเสด็จ

สภ.เมืองนครราชสีมา อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ  สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุม ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเสด็จ…อ่านเพิ่มเติม

พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.ฯ มอบหมายให้ สว.จร.ให้สัมภาษณ์ สื่อเกี่ยวกับการจัดจอดใน สภ.ฯ ปลดป้ายจอดรถของผู้บังคับบัญชา นายตำรวจ ออกเพื่อไว้สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้มีที่จอดรถ เป็นการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง  พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ โรงพัก จะได้รับการบริการที่ดี และอำนวยความส…อ่านเพิ่มเติม

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา