Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   
ภารกิจรับเสด็จ

สภ.เมืองนครราชสีมา อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ  สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุม ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเสด็จ…อ่านเพิ่มเติม

พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.ฯ มอบหมายให้ สว.จร.ให้สัมภาษณ์ สื่อเกี่ยวกับการจัดจอดใน สภ.ฯ ปลดป้ายจอดรถของผู้บังคับบัญชา นายตำรวจ ออกเพื่อไว้สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้มีที่จอดรถ เป็นการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง  พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ โรงพัก จะได้รับการบริการที่ดี และอำนวยความส…อ่านเพิ่มเติม

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา