Developed in conjunction with Joomla extensions.

×

มีข้อผิดพลาด

[OSWistia] Alledia framework not found

เมื่อ 27 ธ.ค.2560 เวลา 09.30 น อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา  พ.ต.ท.ธนกฤต  สมานุหัตถ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ งาน ชุมชนและมวลชนสำพันธ์ ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา หน.ชุด ชมส.ฯ ดำเนินการรณรงค์ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้เข้าร่วมบรรยาย ให้กับคณะผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน 120 คน ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนครราชสีมา 2029620298

เมื่อ 5 ธันยาคม 2560 เวลา 13.00 น โดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา นำข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ชุด ชมส.ฯ ร่วมกิจกรรม (5ส) ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการวัด ประชาชนที่มาร่วมทำบุญ ทำความสะอาด ณ วัดสามัคคี (ซึ่งเป็นวัด ฌาปณสถาน ตร.ภ.3 ) ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตามโครงการทำดีด้วยหัวใจ สภ.เมืองนครราชสีมา โดยมี พ.ต.อ.บุญส่ง ขนแขวง รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี 784843784845784847784850

เมื่อ 17 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ พ.ต.ต.โกวิทย์ ศรีสมบูลย์ สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา ร.ต.อ.โมยิน  ฉ่อกระโทก รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา หน.ชุด ชมส.ฯ ด.ต.มงคล สงวนศักดิ์ ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองนครราชสีมา ร่วมเสวนา วิทยากรบรรยาย ตามโครงการ Stop to Start รู้เท่าทัน พนัน ฟุตบอล ให้นักศึกษา วิทยาการจัดการ ปีที่1-4 จำนวน 200 คน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 136889136893136892

เมื่อ 22 ก.ย.60 อำนวนการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ธนกฤต สมานุหัตถ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ พ.ต.ท.มณฑล หงษ์กลาง สวปฯ เป็นประธาน ฯ ร.ต.อ.เฉลียว เจริญสุข รอง สวป.ฯ ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป.ฯ หน.ชมส.สภ.เมืองนครราชสีมา ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๓ ยมราชสามัคคี โดยมีผู้อำนวยการ ต้อนรับ119306311930661193064

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา