Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   
×

มีข้อผิดพลาด

[OSWistia] Alledia framework not found
เมื่อ 19 ส.ค.2561 เวลา 08.30 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ธนกฤต สมานุหัตถ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ต.รุ่งเพชร โรคน้อย สวป.สภ.เทืองนครราชสีมา ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป./หน.ชุด ชุมชนสัมพันธ์ พร้อม เจ้าหน้าที่ ตำรวจ งานป้องกันปราบปราม ฝึกทบทวน อส.ตรบ.สภ.เมืองนครราชสีมา จำนวน 80 นาย ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนฝรั่ง หมู่ 3 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 6232254009254015

เมื่อ (2 ก.ค.2561) เวลา 10.00 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมือง นครราชสีมา พร้อม ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา โดยมีงาน ชุมชนสัมพันธ์ประสานสนับสนุน ได้สนับสนุนส่งเสริม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอพ่อ 590391 669648669638

วันนี้ (26มิ.ย.2561)เวลา10:00น.  พ.ต.ท.ธนกฤต สามนุหัตถ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา ด.ต.มงคล สงวนศักดิ์ จนท.ชุดปักกลด จนท.ชุด ชมส พร้อมนายกเทศมนตรี ต.หัวทะเล กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ท้องถิ่น,เอกชนและประชาชนหมู่บ้านหัวถนน ม.7 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมชุดปักกลด สภ.เมืองฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการปักกลดเฉลิมพระเกียรติ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ศาลากลางหมู่บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยเหลือมีส่วนร่วมในการป้องกัน อาชญากรรมและยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเอง 272645272646272649

เมื่อ 27 ธ.ค.2560 เวลา 09.30 น อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา  พ.ต.ท.ธนกฤต  สมานุหัตถ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ งาน ชุมชนและมวลชนสำพันธ์ ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา หน.ชุด ชมส.ฯ ดำเนินการรณรงค์ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้เข้าร่วมบรรยาย ให้กับคณะผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน 120 คน ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนครราชสีมา 2029620298

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา