Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

S 12697688

เมื่อ (วันที่29 ต.ค.2558) สภ.เมืองนครราชสีมา อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ธนะวุฒิ หัสวาที รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ต.สุทธิรักษ์ ลัคนาลิขิต สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา

 พร้อม จนท.ตำรวจ สายตรวจเขต1 และ จนท.ตร.ตชต.หมื่นไวย และส่วนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกัน ซ้อมแผนเผชิญเหตุการระงับอัคคีภัยฯ  บริเวณห้างสรรพสินค้าแม็คโค สาขานครราชสีมา เพื่อซักซ้อมให้ทราบทราบแนวทางการปฏิบัติ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจริง โดยภารกิจดังกล่าวราบรื่นไปด้วยดีS 12697685S 12697684

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา