พิมพ์
หมวด: 3.งานป้องกันปราบปราม
ฮิต: 1388

nm 2

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2558 เวลาประมาณ 15.30 น.สภ.เมืองนครราชสีมา นำโดย สวป.,รองสวป.และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมา ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุที่ศูนย์จัดการธนบัตรนครราชสีมา เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง

จะได้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะเผชิญเหตุต่าง ๆ อยู่เสมอ

nm 1nm 3nm 4nm 5nm 1 1nm 2 1