Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

เมือ 29 ธ.ค. 2560 อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา นำข้าราชการตำรวจ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.3,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าที่ทหาร ว.4 โครงการสกัดกั้นยาเสพติดห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยได้สุ่มตรวจปัสสาวะบุคคลตัองสงสัยฯ ภายใน บขส.แห่งที่ 2 S 5185607 1068636

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา