พิมพ์
หมวด: 3.งานป้องกันปราบปราม
ฮิต: 324

เมือ 29 ธ.ค. 2560 อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา นำข้าราชการตำรวจ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.3,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าที่ทหาร ว.4 โครงการสกัดกั้นยาเสพติดห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยได้สุ่มตรวจปัสสาวะบุคคลตัองสงสัยฯ ภายใน บขส.แห่งที่ 2 S 5185607 1068636