Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

เมื่อ 29 ธ.ค.60 เวลา 09.30 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุมข้าราชการตำรวจทุกสายงาน เพื่อเตรียมการรักษาความปลอดภัย ให้กัพี่น้องประชาชนในห่วงเทศกาลสำคัญ โดยให้ทุกสายงานอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดี ประชม ศาลากลางp

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา