Developed in conjunction with Joomla extensions.

   
   
ตำรวจกองเมืองโคราช​ งานจราจร

วันนี้ 14 มี.ค.2562 เวลา 07.30 น พ.ต.ท.โกสินทร์ สะอาดวงศ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อม กำลังตำรวจ จราจร สภ.เมืองนครราชสีมา บริการการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนสุขานารี นครราชสีมา …อ่านเพิ่มเติม

ตำรวจกองเมืองโคราช งาน จราจร

เมื่อ 23 ต.ค.2561 เวลา 08.30 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ธนกฤต สมานุหัตถ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.โกสินทร์ สะอาดวงศ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อม เจ้าหน้าที่ งาน จร.งานป้องกันปราบปราม ให้ความรู้ด้านธุระการ อย่างเข้มข้น …อ่านเพิ่มเติม

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา