Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   
ตำรวจกองเมืองโคราช​ งานจราจร

วันนี้ 14 มี.ค.2562 เวลา 07.30 น พ.ต.ท.โกสินทร์ สะอาดวงศ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อม กำลังตำรวจ จราจร สภ.เมืองนครราชสีมา บริการการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนสุขานารี นครราชสีมา …อ่านเพิ่มเติม

ตำรวจกองเมืองโคราช งาน จราจร

เมื่อ 23 ต.ค.2561 เวลา 08.30 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ธนกฤต สมานุหัตถ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.โกสินทร์ สะอาดวงศ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อม เจ้าหน้าที่ งาน จร.งานป้องกันปราบปราม ให้ความรู้ด้านธุระการ อย่างเข้มข้น …อ่านเพิ่มเติม

ตำรวจกองเมืองโคราช บริการการจราจร
เมื่อ 19 ธ.ค.2560 เวลา 07.00 น.อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ณภัทรพงศ์ สมใจ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา มอบหมายให้  ด.ต.หญิง ชโลธร  เอกกลาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครราชสีมา และ ด.ต.หญิง จุไรรัตน์  ศรีมาลา ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก…อ่านเพิ่มเติม
ตำรวจกองเมืองโคราช งานจราจร ประชุมปล่อยแถว
วันนี้ 17ธ.ค. 2560 เวลา 06.30 น. พ.ต.ท.ณภัทรพงศ์ สมใจ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา,พ.ต.ท.โกสินทร์ สะอาดวงศ์ สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมาได้เรียกแถวสายตรวจจราจร ประชุมชี้แจงข้อราชการตรวจนับจำนวนแจ้งและมอบหมายภารกิจประจำวันใหัทราบเน้นย้ำการปฎิบัติตามแนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ…อ่านเพิ่มเติม
   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา