Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   
ตำรวจกองเมืองโคราช ตรวจสอบป้องกันการขับขี่แข่งขัน
 เมื่อ (28 ก.ย.59) อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา -เพื่อป้องกันและปราบปรามรถจักรยานยนต์ซิ่งแข่งขันในทางสาธาระณะตามคำสั่ง คสช.ที่22/2558-เพื่อป้องกันการกระทำผิดสื่งผิดกฎหมายต่างๆ   -เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่  ในความควบคุมของ พ…อ่านเพิ่มเติม
ตำรวจกองเมืองโคราช ป้องกัน จยย.แข่งขัน

เมื่อ (27 กันยายน 2559)อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฎิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา  ในความควบคุมของ พ.ต.ท.โกสินทร์ สะอาดวงศ์ สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา ประกอบด้วยกำลังกำลัง  เพื่อป้องกันและปราบปรามรถจักรยานยนต์ซิ่งแข่งขันในทางสาธาระณะตามคำสั่ง คสช.ที่22/2558 -เพื่อป้องกันการกระทำผิดสื่งผิดกฎหมา…อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ (20 กันยายน 2559) อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ณภัทรพงศ์ สมใน รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อม ตร.จร.สภ.เมือง ออกให้บริการ ประชาชนตาม แยกต่าง ๆ ในห่วงที่มีฝนตก …อ่านเพิ่มเติม

ตำรวจกองเมืองโคราช ห่วงใย

เมื่อ (15 ก.ย.59) อำนวยการโดย พ.ต.ท.วรการ ป้องกัน รอง ผกก.ป.ฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา สั่งการให้ เจ้านห้าที่สายตรวจ และงานจราจร คุมเข้มตามเส้นทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และการป้องกันอาชญากรรม …อ่านเพิ่มเติม

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา