Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   
×

มีข้อผิดพลาด

[OSWistia] Alledia framework not found

เมื่อ (1 สิงหาคม 2559) อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.วรการ ป้องกัน รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ณภัทรพงศ์ สมใจ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ภัทราวุธ สีหะ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมข้าราชการตำรวจทุกสายงาน ทำการฝึกเพื่อทบทวน ให้มีความพร้อมตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้…อ่านเพิ่มเติม

กองเมืองโคราช  นักเรียนนายสิบ ตร.ศึกษาดูงาน

เมื่อ  18 เมษายน 2559 อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา มองหมายให้ พ.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ สมีแจ้ง สว.อก.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา แต่ละสายงานให้การต้อนรับ นักเรียนนายสิบตำรวจ จาก ศฝร.ภ.3 จำนวน 50 นาย เพื่อศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 18 -20 เมษายน 2559 …อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ (10 กุมภ่พันธ์ 2559) อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมดรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสั่งกัดอบรม โครงการติดตั้งและแนะนำ การใช้ระบยทดสอบ ความรู้ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของ ตร.ณ.ศฝร.ภ.3 นครราชสีมา…อ่านเพิ่มเติม

ผกก ประชุมประจำเดือน ก.พ.59

เมื่อ (5 กุมภาพันธ์ 2559) พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ประจำเดือน ก.พ.2559 โดยมี วาระการประชุม ให้ข้าชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ให้ประชาชนพึงพอใจ และให้มีการประชาสัมพันธ์ การป้องกันอาชญากรรม การบริการ จราจร ตลอดจนการสร้างค…อ่านเพิ่มเติม

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา