Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

เมื่อ 1 ธันวาคม 2558) พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุม ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา โดยมีวาระการประชุม คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรววจ ให้เกิดความพึงพอใจ ต่อประชาชน และการปฏิบัติตามกฏหมาย อย่างเข้มงวด…อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ (19 พฤศจิกายน 2558) เวลา  10.00-15.00 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประชาชนของ ภ.3 ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ ม.เทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป๒) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด…อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ (16 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.00 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุมพัฒนา ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิการยน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (AEC) เพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง…อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ (1 พ.ย.2558) พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุมประจำเดือน พ.ย.2558 ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ณ ห้องประชุม สภ.เมืองนครราชสีมา มีวาระการประชุม ดังนี้…อ่านเพิ่มเติม

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา