Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

เมื่อ (20 กรกฏาคม 2559) พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุมข้าราชการตำรวจ หัวหน้างานเพื่อรอรับการตรวจจาก จเรตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 โดยเน้นให้แต่ละงานได้ดำเนินการจัดทำแฟ้มการตรวจให้เรียนยร้อย เพื่อรองรับการตรวจ S 11526149154064

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา