Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

เมื่อ (12 สิงหาคม 2559) นำโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา นำข้าราชการตำรวจ ถวายพระพรชัยมงคลฯ …อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ (21 กรกกาคม 2559) พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุมข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่ ถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จ ฯ ขอโดยขอให้ยือหลัการปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง ขอให้มีการเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความพร้อมตลอดเวลา จะให้ผิดพลาดไม่ได้ และขอให้กำลังใจทุกคน …อ่านเพิ่มเติม

ตำรวจกองเมือง ประชุม รับเสด็จฯ

เมื่อ (19 กรกฏาคม 2559) อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมาเพื่อเตรียมการรับ เสด็จฯ โดยเน้นให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อย่าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ …อ่านเพิ่มเติม

ตำรวจโคราช  ถวายความปลอดภัยฯ

เมื่อ (27 กุมภาพันธื 2559) อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุมชี้แจง การ ถปภ.ให้ข้าราชการ ตร. ทราบ ก่อนการปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล…อ่านเพิ่มเติม

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา