Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

เมื่อ 31 พ.ค.2561 เวลา 08.30 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา มอบหมาบให้ ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป.สภ.เมือง นครราชสีมา หัวหน้า ชุด ชมส.ฯ พร้อม จนท.ชมส. สภ.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "เราทำด้ด้วยหัวใจ" ร่วมกับ นายก เทศบาลหัวทะเล คณะเจ้าหน้าที่ฯ กำนัน/ผู้ให้บ้าน/ประชาชนจิตอาสาฯ ทำความสะอาด บริเวณ หมู่บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1  ตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2525363 2525359280660

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา